Current group member:

 
Postdoc & Rsearch Associate PhD Student MS Student

 

Yoda Cai (RA)

 

 

Hai Huang (RA)

 
 

Sudipta Sarkar (RA)

 

 

Ben Xu (RA)

 

 

Hongda Xu (RA)

 

 

Shuang Zhu (RA)

 

PhD/MS graduate and placement:

Name Degree Degree time Degree institute Placement

Bo Wu

PhD

Dec 2015

UTD

Avago

Yuan Zhou

PhD

Dec 2015

UTD

Broadcom

Seungchul Lee

PhD

Aug 2012

UIUC

Samsung

Pingli Huang

PhD

Dec 2011

UIUC

ADI

Bei Peng

PhD July 2011 Beijing U of Tech Atheros (Shanghai)

Wenbo Liu

PhD

Dec 2010

UIUC

Broadcom

Peiyuan Wan

PhD July 2010 Beijing U of Tech Asst. Prof., BJUT

Hao Li

PhD July 2010 U of Sci & Tech of China Huawei (Shanghai)

Richard Tseng

PhD May 2010 UIUC Intel

Dae-Hyun Kwon

PhD May 2010 UIUC Broadcom

Brian Elies

MS Dec 2015 UTD TI

Stephen Li

MS Dec 2015 UTD TI

Hongda Xu

MS Dec 2013 UTD UTD PhD student

Gary Wang

MS Aug 2013 UTD SMU PhD student

Victor Lu

MS May 2009 UIUC UIUC PhD student

Paritosh Bhoraskar

MS Dec 2007 UIUC ADI
 

Past postdoc and research associate:

 
  • David Guo, visiting professor, Fujian, China (@UTD)
  • Zhe Jing, visiting professor, Zhejiang, China (@UTD)
  • Ali Enteshari, postdoc, Plexon, Dallas TX (@UTD)
  • Yuchun Chang, visiting professor, Jilin, China (@UIUC)
  • Szukang Hsien, design manager, ITRI, Taiwan (@UIUC)
 

Past undergrad researcher:

 
UTD student
Max Yang (U. Michigan)
UIUC student
Ching Chang (Intel Scholar of Undergraduate Research), J.-D. Kim, Eric Lee, Wen Li (UCB), Daniel Lukman (Stanford)
NCTU student
Shu-Ping Lin, Yu-Chieh Lin, Meng-Chen Tsai, Chun-Chen Tu