People

 

Current group member:

 
Postdoc & Rsearch Associate PhD Student MS Student

Ali Enteshari

Yongda Cai

Tuo Shan

Zhe Jing

Ling Du

Kiran Soppimath

 

Brian Elies

 

 

Hai Huang

 

 

Wasima Khan

 

 

Stephen Li

 

 

Balaji Narendran

 

 

Sudipta Sarkar

 

 

Amy Song

 

 

Bo Wu

 

 

Ben Xu

 

 

Hongda Xu

 

 

Yuan Zhou

 

 

Shuang Zhu

 

PhD/MS graduate and placement:

Name Degree Degree time Degree institute Placement

Seungchul Lee

PhD

Aug 2012

UIUC

Samsung

Pingli Huang

PhD

Dec 2011

UIUC

ADI

Bei Peng

PhD July 2011 Beijing U of Tech Atheros (Shanghai)

Wenbo Liu

PhD

Dec 2010

UIUC

Broadcom

Peiyuan Wan

PhD July 2010 Beijing U of Tech Asst. Prof., BJUT

Hao Li

PhD July 2010 U of Sci & Tech of China Huawei (Shanghai)

Richard Tseng

PhD May 2010 UIUC Intel

Dae-Hyun Kwon

PhD May 2010 UIUC Broadcom

Hongda Xu

MS Dec 2013 UTD

Gary Wang

MS Aug 2013 UTD

Victor Lu

MS May 2009 UIUC

Paritosh Bhoraskar

MS Dec 2007 UIUC ADI
 

Past postdoc and research associate:

 
  • Yuchun Chang, Professor, Jilin U, China
  • Szukang Hsien, Design Manager, ITRI, Taiwan
 

Past undergrad researcher:

 
UTD student
Max Yang (Michigan)
UIUC student
Ching Chang (Intel Scholar of Undergraduate Research), J.-D. Kim, Eric Lee, Wen Li (UCB), Daniel Lukman (Stanford)
NCTU student
Shu-Ping Lin, Yu-Chieh Lin, Meng-Chen Tsai, Chun-Chen Tu