People

 

Current group member:

 
Postdoc & Rsearch Associate PhD Student MS Student
Ali Enteshari Venu Allipuram Narendranath Gaddam
Zhe Jing Ling Du Tuo Shan
  Brian Elies Kiran Soppimath
  Mengxun He
  Hai Huang  
  Wasima Khan  
  Stephen Li  
  Balaji Narendran
  Sudipta Sarkar
  Amy Song
  Bo Wu
  Ben Xu
  Hongda Xu
  Yuan Zhou
  Shuang Zhu

PhD/MS graduate and placement:

Name Degree Degree time Degree institute Placement

Seungchul Lee

PhD

Aug 2012

UIUC

Samsung

Pingli Huang

PhD

Dec 2011

UIUC

ADI

Bei Peng PhD July 2011 Beijing U of Tech Atheros (Shanghai)

Wenbo Liu

PhD

Dec 2010

UIUC

Broadcom

Peiyuan Wan PhD July 2010 Beijing U of Tech Asst. Prof., BJUT
Hao Li PhD July 2010 U of Sci & Tech of China Huawei (Shanghai)

Richard Tseng

PhD May 2010 UIUC Intel
Dae-Hyun Kwon PhD May 2010 UIUC Broadcom
Hongda Xu MS Dec 2013 UTD
Gary Wang MS Aug 2013 UTD
Victor Lu MS May 2009 UIUC
Paritosh Bhoraskar MS Dec 2007 UIUC ADI
 

Past postdoc and research associate:

 
  • Yuchun Chang, Professor, Jilin U, China
  • Szukang Hsien, Design Manager, ITRI, Taiwan
 

Past undergrad researcher:

 
UTD student
Max Yang (Michigan)
UIUC student
Ching Chang (Intel Scholar of Undergraduate Research), J.-D. Kim, Eric Lee, Wen Li (UCB), Daniel Lukman (Stanford)
NCTU student
Shu-Ping Lin, Yu-Chieh Lin, Meng-Chen Tsai, Chun-Chen Tu